Príležitosť zažiť premenu svojho života je tu pre vás...

Pre vás, ktorí čítate tieto riadky.

Ste tu na mieste do ktorého ste nevstúpili náhodou.
Dovoľte mi, prihovoriť sa vám.

Chcete sa so mnou spojiť a vstúpiť do rozhovoru v ktorom sa uvoľníte, nachádzate samého seba a ja vám popri tom odovzdám všetko to, na čo som prišla, čo mi denne pomáha a funguje?

S mojou pomocou si vy sami môžete vyriešiť každodenné záležitosti, ktoré vás trápia, ťažia, frustrujú, máte z nich strach alebo máte obavy urobiť niečo, resp. čokoľvek, len aby to už skončilo. Rozumiem vám, mám to prežité tiež...moja premena a môj príbeh vám môže byť inšpiráciou na vašej ceste.

Ako prebieha transformačný rozhovor

Celý proces transformačného koučingu prebieha formou rozhovoru v ktorom vás vediem prostredníctvom otázok k vašim odpovediam - čiže s použitím metódy koučingu.

  • Rozhovor je uvoľnený, otvorený, úprimný a deje sa v prítomnom okamihu do ktorého spoločne vstupujeme

  • Mnou pokladané otázky sú formulované tak, aby vás správne naviedli k riešeniu vašej situácie, k zmene vnímania, k pochopeniu toho čo sa deje vo vašom živote a čo s tým môžete ďalej urobiť.

  • Vy sa rozhodujete, vy môžete súhlasiť zároveň aj odmietnuť pokračovať v rozhovore.

  • Vždy máte dostatok času a priestoru na to, aby ste sa mohli uvoľniť a prísť si na všetko, čo je pre vás dôležité. Nemáte sa kam ponáhľať a to sa týka aj bežného fungovania v živote.

  • Počas sedenia môže dôjsť z mojej strany k vysvetleniu toho ako sme fungovali doteraz, ako funguje naša myseľ, prečo sa nám určité situácie v živote dejú a v neposlednom rade aj to, ako môžeme fungovať a tvoriť svoj život inak.


S láskou a hlbokým porozumením naše podstaty a všetkého čo nás tvorí...

Ťahá vás to? Viete si samého/samú seba predstaviť v takomto rozhovore, kde sa úplne uvoľníte a môžete byť tým, kým skutočne ste? Chcete tvoriť svoj život podľa seba a pochopiť podstatu a princípy nášho fungovania?

Napíšte mi alebo navštívte E-shop.


Formy spolupráce

Otvorila som pre vás rôzne spôsoby ako sa so mnou spojiť. Je to preto, aby sa k možnosti zažiť transformačný rozhovor dostali aj tí, ktorí nepreferujú osobné stretnutie, ale cítia sa bezpečne za monitorom obrazovky alebo telefónom.

Online stretnutie cez videohovor

Osobné stretnutie na živo (po dohode)

Online rezervácia

Zarezervujete si svoj termín. Rezerváciu vám záväzne potvrdím po mojom odsúhlasení termínu.