Protokol o prijatí a vybavení reklamácie

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.agatakocikova.sk

Adresa pre komunikáciu: Mgr.Agáta Kocíková, 90101 Malacky, Janka Kráľa 543/23, Slovenská republika


Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:.......................................

Pečiatka a podpis predávajúceho
.......................................

Pečiatka a podpis predávajúceho