Som sprievodcom vašou premenou

23.01.2023

Prečo sa nazývam sprievodcom životnou premenou?

Koučing je jedna dôležitá časť celého procesu avšak tou druhou časťou resp. súvisle idúcou ruka v ruke s koučingom je jemné intuitívne vedenie človeka cez jeho proces premeny.

Je to proces dejúci sa akoby v pozadí celého rozhovoru.

Ako viem, že sa to deje?

Deje sa to už len mojou prítomnosťou a zapájaním vlastného vedenia a intuície a zároveň tak nášho zdroja, bytia, vedomia (akokoľvek to nazveme) do procesu premeny.

Čo očakávať v takomto procese?

Najlepšie nič, ide práve o to, aby sme sa skľudnili, počúvali, vnímali, uvedomovali si alebo jednoducho iba boli. Odpovede vyvstávajú samé, nemusíte ich hľadať krvopotne v mysli a skladať tak znova nové základy pre vašu budúcnosť z tejto pozície. Ide o to, aby sme šli za myseľ a tam nachádzali samých seba.

Znie to tak príliš duchovne a ezotericky, prečo?

Pretože slovami ťažko opísať stav bytia a toho kým vlastne sme. Ak by som to mala popísať čo najjednoduchšie, tak by som povedala len že "my sme zdroj, my sme čisté vedomie, my sme vesmír a s tým spojená silná energia lásky a porozumenia sebe - je to to najprirodzenejšie čo máme a preto, ak vám to znie príliš duchovne, nenechajte sa zmiasť, nenechajte sa presvedčiť mysľou, že znova ďalší "duchovný smer" alebo "duchovný guru", ktorý nás ide o niečom poučovať.

Ukazujem vám len, že to s čím sme sem prišli je úplne prirodzená vec a prirodzená súčasť nás, máme to všetci a nikto nie je o nič ukrátený a preto to vôbec nespájam so žiadnym duchovnom ani ezoterikou. To sú úplne iné smery, ktoré majú svoje vlastné pravidlá, komunity ľudí, ktoré tieto pravidlá vytvárajú a znova tak dostávajú ľudí do pasce.

Toto o čom hovorím ja, je naša prirodzená súčasť, sme to my ako tvorcovia vlastnej reality a preto nepotrebujeme žiadne pravidlá ani metódy ani hranice do ktorých by sme sa znova iba zaškatuľkovali. My sme neobmedzená energia, ktorá tvorí a tvorí iba to, čo my sami chceme a dovolíme, aby sa vytvorilo. Podľa toho na akej rovine sa nachádzame, či tvoríme z mysli alebo tvoríme zo seba.

Sprievodca premenou je slovné spojenie, ktoré aktuálne najlepšie vystihuje to, čo vlastne robím. Ešte stále však hľadám tie správne slová, ktoré vám podám tak, aby ste porozumeli tomu o čom je proces premeny a akú úlohu v ňom zohrávam ja a vy.

Krásny deň priatelia