Prečo transformačný rozhovor?

20.12.2022

V transformačnom rozhovore tak ako ho vediem ja, ide o uvedomenie si ako sa tvorí naša realita, ako to je s myslením a našim vnútorným vedením. Je iné prečítať si niečo všeobecné a je iné zažiť to podľa seba. Každý máme iné nastavenie a inak rozumieme a dokážeme vnímať pokiaľ sa to týka priamo nás, než pokiaľ ide iba o všeobecnú informáciu.

Počas dňa premýšľate nad tým, čo a ako urobíte, myšlienky vás ženú od jednej veci k druhej. Od problému k problému. Od povinnosti k povinnosti. Teraz si predstavme, že my si toto všetko sami vytvárame. Zdá sa to ako neskutočné, ale je to tak. Či tomu veríme alebo nie, jednoducho sa to deje.Keď si toto uvedomíme, vieme potom zapracovať toto uvedomenie a ďalšie kroky do nášho dňa tak, aby nám pomohli prejsť tento deň v úplne inom nastavení. Pomôže nám to uvidieť veci inak, pochopiť, že nemusíme sa naháňať, nemusíme sa hádať s druhými o svoj názor, nemusíme nikoho presviedčať ani robiť unáhlené rozhodnutia, ktoré nás vedú do ešte väčšieho chaosu.


Toto všetko otvárame v transformačnom rozhovore a odkrývame aj záležitosti týkajúce sa nás samotných a toho ako náš život vidíme aký máme vlastne naň pohľad ako ho berieme a akú pozíciu dávame sebe v rámci jeho tvorby. Rozhovor má tendenciu viesť náš k našej premene a preto o nej tak veľa píšem a rozprávam.

Prečo by som sa mal/a meniť? Aká premena? Na čo?

Nejde o to, aby ste sa nasilu menili len preto, lebo chcete žiť inak. To ako to skutočne je a čo to znamená pre vás na to, si prídete sami práve cez transformačný rozhovor. Na tieto otázky vám nemá zmysel odpovedať všeobecne. Každý sám za seba ide do procesu, ktorý mu ukáže, že môže byť sám sebou a môže žiť život tak ako si želá.

Poďte sa zapojiť, máte tú možnosť, keď už ste sa dostali až sem, ste na správnom mieste a sama viem o čom hovorím :)

Agáta