Aktuality

V transformačnom rozhovore tak ako ho vediem ja, ide o uvedomenie si ako sa tvorí naša realita, ako to je s myslením a našim vnútorným vedením. Je iné prečítať si niečo všeobecné a je iné zažiť to podľa seba. Každý máme iné nastavenie a inak rozumieme a dokážeme vnímať pokiaľ sa to týka priamo nás, než pokiaľ ide iba o všeobecnú informáciu....

Hneď v úvode vám chcem povedať, že nejde o to, aby ste nasledovali konkrétne kroky, ktoré vás majú doviesť do nejakého cieľa. Toto nie je zámerom. Síce je v názve slovíčko "Ako", neberte ho však doslovne a poďte do toho, že to idete robiť podľa seba. Tak ako vám je to príjemné ako sa to vám páči a ja vám...